Termeni si condiții

Interpretare și definiții

Interpretare
Cuvintele a căror litera inițială este scrisă cu majuscule au semnificații definite în următoarele condiții.
Următoarele definiții vor avea același înțeles, indiferent dacă apar la singular sau la plural.

Definiții

În sensul acestor Termeni și Condiții:

Afiliat înseamnă o entitate care controlează, este controlată de sau se află sub control comun cu o parte, unde „control” înseamnă deținerea a 50% sau mai mult din acțiuni, participații sau alte valori mobiliare îndreptățite să voteze pentru alegerea directorilor sau a unei alte autorități de management .
Organizația (denumită fie „Organizația”, „Noi”, „Noi” sau „Nostru” în prezentul Contract) se referă la Satul Prunilor, CUI 17578719, Bucureşti Sectorul 5, Str. Dr. Nanu Muscel, Nr. 8, Apartament Parter, Cod poștal 70000
Țara se referă la: România
Serviciul se referă la site-ul web.
Termeni și Condiții (denumite și „Termeni”) înseamnă acești Termeni și Condiții care formează întregul acord dintre Dvs. și Organizație cu privire la utilizarea Serviciului. Acest acord de Termeni și Condiții a fost creat cu ajutorul Generatorului de Termeni și Condiții.
Serviciu de social media terță parte înseamnă orice serviciu sau conținut (inclusiv date, informații, produse sau servicii) furnizat de o terță parte care poate fi afișat, inclus sau pus la dispoziție de către Serviciu.
Site-ul se refera la Satul Prunilor, accesibil de pe https://satulprunilor.ro
Persoana care accesează sau utilizează Serviciul, sau Organizația sau altă entitate juridică în numele căreia respectiva persoană accesează sau utilizează Serviciul, după caz.

Confirmare
Aceștia sunt Termenii și Condițiile care guvernează utilizarea acestui Serviciu și acordul care operează între Dvs. și Organizație. Acești Termeni și Condiții stabilesc drepturile și obligațiile tuturor utilizatorilor cu privire la utilizarea Serviciului. Accesul și utilizarea Serviciului de către dvs. sunt condiționate de acceptarea și respectarea acestor Termeni și Condiții. Acești Termeni și Condiții se aplică tuturor vizitatorilor, utilizatorilor și altora care accesează sau utilizează Serviciul. Prin accesarea sau utilizarea Serviciului, sunteți de acord să respectați acești Termeni și Condiții. Dacă nu sunteți de acord cu oricare parte a acestor Termeni și Condiții, atunci este posibil să nu accesați Serviciul. Accesul și utilizarea Serviciului de către dvs. sunt, de asemenea, condiționate de acceptarea și respectarea Politicii de confidențialitate a Organizației. Politica noastră de confidențialitate descrie politicile și procedurile noastre privind colectarea, utilizarea și dezvăluirea informațiilor dvs. personale atunci când utilizați Aplicația sau site-ul web și vă informează despre drepturile dvs. de confidențialitate și despre modul în care legea vă protejează. Vă rugăm să citiți cu atenție Politica noastră de confidențialitate înainte de a utiliza serviciul nostru.

Link-uri către alte site-uri web Serviciul nostru poate conține link-uri către site-uri web sau servicii ale terților care nu sunt deținute sau controlate de Organizație. Organizația nu are control asupra și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile oricăror site-uri web sau servicii terțe. În plus, recunoașteți și sunteți de acord că Organizația nu va fi responsabilă sau răspunzătoare, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau încrederea în orice astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin orice astfel de site-uri web sau servicii. Vă sfătuim cu tărie să citiți termenii și condițiile și politicile de confidențialitate ale oricăror site-uri web sau servicii terțe pe care le vizitați.

Încetare

Putem rezilia sau suspenda accesul Dvs. imediat, fără notificare prealabilă sau răspundere, din orice motiv, inclusiv, fără limitare, dacă încălcați acești Termeni și Condiții. La reziliere, dreptul dumneavoastră de a utiliza Serviciul va înceta imediat. Limitare a răspunderii În pofida oricăror daune pe care le-ați putea suferi, întreaga răspundere a Organizației și a oricăruia dintre furnizorii săi în temeiul oricărei prevederi a acestor Termeni și remediul dumneavoastră exclusiv pentru toate cele de mai sus vor fi limitate la suma plătită efectiv de dvs. prin intermediul Serviciului. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, în niciun caz Organizația sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru orice daune speciale, incidentale, indirecte sau consecutive (inclusiv, dar fără a se limita la, daune pentru pierderea de profit, pierderea de date sau alte informații, pentru întreruperea activității, pentru vătămarea personală, pierderea confidențialității care decurge din sau în orice fel legate de utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Serviciul, software-ul terță parte și/sau hardware-ul terță parte utilizat cu Serviciul sau altfel, în legătură cu orice prevedere a acestor Termeni), chiar dacă Organizația sau orice furnizor a fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune și chiar dacă remedierea nu își atinge scopul esențial. Unele state nu permit excluderea garanțiilor implicite sau limitarea răspunderii pentru daune incidente sau consecutive, ceea ce înseamnă că unele dintre limitările de mai sus pot să nu se aplice. În aceste state, răspunderea fiecărei părți va fi limitată în cea mai mare măsură permisă de lege.

Disclaimer „AȘA CUM ESTE” și „DISPONIBIL”. Serviciul vă este furnizat „AȘA CUM ESTE” și „DISPONIBIL” și cu toate defecțiunile și defectele fără garanție de niciun fel. În măsura maximă permisă de legislația în vigoare, Organizația, în nume propriu și în numele Afiliaților săi și al licențiatorilor și furnizorilor de servicii săi și respectivi, declină în mod expres orice garanție, fie că este expresă, implicită, statutară sau de altă natură, cu privire la Servicii, inclusiv toate garanțiile implicite de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop, titlu și neîncălcare și garanțiile care pot apărea din cursul tranzacției, cursul performanței, utilizarea sau practica comercială. Fără a se limita la cele de mai sus, Organizația nu oferă nicio garanție sau angajament și nu face nicio declarație de niciun fel că Serviciul va îndeplini cerințele Dvs., va obține rezultatele dorite, va fi compatibil sau va funcționa cu orice alt software, aplicație, sisteme sau servicii, va funcționa fără întrerupere, să îndeplinească orice standarde de performanță sau fiabilitate sau să fie fără erori sau că orice erori sau defecte pot sau vor fi corectate. Fără a limita cele de mai sus, nici Organizația, nici furnizorii Organizației nu fac nicio declarație sau garanție de orice fel, expresă sau implicită: (i) cu privire la funcționarea sau disponibilitatea Serviciului sau a informațiilor, conținutului și materialelor sau produselor. incluse pe acestea; (ii) că Serviciul va fi neîntrerupt sau fără erori; (iii) cu privire la acuratețea, fiabilitatea sau actualitatea oricărei informații sau conținut furnizat prin intermediul Serviciului; sau (iv) că Serviciul, serverele sale, conținutul sau e-mailurile trimise de la sau în numele Organizației sunt lipsite de viruși, scripturi, cai troieni, viermi, programe malware, bombe cu timp sau alte componente dăunătoare. Unele jurisdicții nu permit excluderea anumitor tipuri de garanții sau limitări ale drepturilor legale aplicabile ale unui consumator, astfel încât unele sau toate excluderile și limitările de mai sus s-ar putea să nu vi se aplice. Dar, într-un astfel de caz, excluderile și limitările prevăzute în această secțiune vor fi aplicate în cea mai mare măsură aplicabilă conform legislației în vigoare.

Legea aplicabilă

Legile României, cu excepția regulilor privind conflictele de legi, vor guverna acești Termeni și utilizarea Serviciului de către dvs. Utilizarea de către dvs. a Aplicației poate fi, de asemenea, supusă altor legi locale, statale, naționale sau internaționale. Soluționarea litigiilor Dacă aveți orice îngrijorare sau dispută cu privire la Serviciu, sunteți de acord să încercați mai întâi să rezolvați disputa în modinformal, contactând Organizația. Pentru utilizatorii Uniunii Europene (UE). Dacă sunteți consumator al Uniunii Europene, veți beneficia de orice prevederi obligatorii din legea țării în care sunteți rezident. Conformitate legală din Statele Unite Dumneavoastră declarați și garantați că (i) nu vă aflați într-o țară care face obiectul embargoului guvernului Statelor Unite sau care a fost desemnată de guvernul Statelor Unite ca țară „sprijinitoare a terorismului” și (ii) nu sunteți enumerate pe orice listă guvernamentală a Statelor Unite ale Americii cu părți interzise sau restricționate.

Separabilitate și renunțare

Separabilitate Dacă orice prevedere a acestor Termeni este considerată inaplicabilă sau invalidă, o astfel de prevedere va fi modificată și interpretată pentru a îndeplini obiectivele unei astfel de prevederi în cea mai mare măsură posibilă în conformitate cu legislația aplicabilă, iar prevederile rămase vor continua în vigoare și în vigoare.

Interpretarea traducerii

Este posibil ca acești Termeni și Condiții să fi fost traduși dacă i-am pus la dispoziție în Serviciul nostru. Sunteți de acord că textul original în limba engleză va prevala în cazul unei dispute.

Modificări ale acestor Termeni și condiții

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a modifica sau înlocui acești Termeni în orice moment. Dacă o revizuire este semnificativă, Vom depune eforturi rezonabile pentru a furniza un preaviz cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a oricăror termeni noi. Ceea ce constituie o schimbare materială va fi stabilit la discreția noastră. Continuând să accesați sau să utilizați Serviciul nostru după ce aceste revizuiri devin efective, sunteți de acord să respectați termenii revizuiți. Dacă nu sunteți de acord cu noii termeni, în totalitate sau în parte, vă rugăm să încetați să utilizați site-ul web și Serviciul. Contactaţi-ne

Dacă aveți întrebări despre acești Termeni și Condiții, ne puteți contacta prin e-mail: marketing@satulprunilor.ro